• Ermet Çevre - Bandırma İlaçlama Peyzaj
  • 0 541 668 46 98

BilgilendirmeOKUL ORTAMINDAKİ MİKROORGANİZMALARIN DEZENFEKSİYONU

Çocuklarımıza okul ortamında hastalık yapıcı etmenler hava, su ve çevre yoluyla bulaşmaktadır.

(1). Çevre kaynaklı mikroorganizmalardan bakteriler, mantarlar veya parazitler; su, toz zerrecikleri yoluyla bulaşabilmektedir.

(2). Toplum bireylerinin yararlandığı yerler, yeterli sağlık koşullarına sahip değilse oradan yararlananların sağlıklarını tehlikeye düşürür. Bir takım bulaşıcı hastalık etkenlerinin toplumun diğer bireylerine taşınmasına yol açar. Günümüzün büyük bölümünün geçtiği okullarda sağlıklı bir ortam olmalıdır. Bir ortamın sağlıklı olması, ortamın temiz olmasını gerektirir. Kullanılması gereken temizlik maddesi hem tüm mikroorganizmaları öldürebilmeli hem de uygulama ve kullanımı kolay olmalıdır. Okullarımızın çeşitli yerlerinde, temizlik sonrası yaptıgımız testlerin tümünde E. Coli, S. Epidermidis, Difteroid basil, Basillus sp. gibi bakterilerin üreyebildiğini gördük. Geleceğin temsilcileri olan gençlerin sağlıklı yetişip sağlıklı bir nesil oluşturmalarını istiyorsak, yaşadıkları ortamları dezenfekte etmek ve bu dezenfeksiyon sırasında doğru temizlik maddeleri kullanmak gereklidir. Bir dezenfektan, tüm mikroorganizmaları öldürebilmelidir, stabil olmalıdır, hızlı etki etmelidir, uygulanacağı eşyaya zarar vermemelidir, toksik olmamalıdır, sıradan temizlik araçları ile geçimsiz olmamalıdır, nötral pH’de suda çözünebilmelidir, organik ajanlarla aktivitesi kaybolmamalıdır, renksiz ve kokusuz olmalıdır, çevreye zarar vermemelidir, herhangi bir pH’de aktif olabilmelidir ve kullanımı kolay olmalıdır. Amaç Çalışmamızda, okulumuzda musluk başı, merdiven trabzanı ve öğrenci sıraları gibi yüzeylerdeki bakteriyel kontaminasyonun temizlik öncesi ve sonrası durumunun saptanması ve bu mikroorganizmaların yok edilmesi için uygun dezenfekte uygulamanın yapılması gereklidir.

OKULLARIMIZDA SAĞLIKLI BİR ORTAM NASIL OLMALIDIR?

Günümüzün büyük bölümünün geçtiği okullarda sağlıklı bir ortam olmalıdır. Sağlıklı bir ortamın özelliklerini ikiye ayırabiliriz. Bunlardan ilki fiziksel diğeri de biyolojik özelliklerdir. Fiziksel özellikler; ısı, aydınlatma, renk ve gürültüdür. Çalışma ortamındaki olumsuz çevre, monotonluk, ruhsal nedenler, sosyal streslerle birleşirse kişiyi hasta edebilir. Yaşanan fiziki mekânın yeterliliği ve kişinin kendini mutlu his¬setmesinin sağlanması, iş verimi ve zihinsel üretkenliğin artması için ön koşullar mekânın yorgunluk üzerindeki etkisine örnektir. Hijyen; sağlıklı ortamın korunması, her türlü hastalık etmeninden arındırılmasıdır. Ayrıca hijyen, Latincede “Sağlıklı Ortam” anlamına gelmektedir. İnsanların psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı ortamlarının korunması, her türlü hastalık etmenlerinden arındırılmasına bağlıdır. Sterilite, yaşayan mikroorganizmaların steril olarak tanımlanan ortamlarda bulunmamasıdır. Steril ve steril olmayan, ama hijyenik olması gereken temiz yaşama alanlarının yapılandırılması ve iklimlendirilmesinde özel çözümler geliştirilebilmesi için öncelikle aşağıda sıralanan soruları iyi bir şekilde analiz etmek gereklidir:

1• Temizlik malzemesi ve insan sayısı nasıldır?
2• Temizlik için kullanılan ürünün insana ve/veya çevreye zararı olabilir mi?
3• Kirli malzeme ve atık akışı insana ve çevreye zarar vermeden nasıl düzenlenmelidir?

DEZENFEKSİYON İÇİN KULLANILAN MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ :

Tüm mikroorganizmaları öldürebilmelidir Stabil olmalıdır. Hızlı etki etmelidir Uygulanacağı eşyaya zarar vermemelidir Toksik olmamalıdır Sıradan temizlik araçları ile geçimsiz olmamalıdır Nötral pH’de suda çözünebilmelidir Organik ajanlarla aktivitesi kaybolmamalıdır Renksiz ve kokusuz olmalıdır Çevreye zarar vermemelidir Herhangi bir pH’de aktif olabilmelidir