• Ermet Çevre - Bandırma İlaçlama Peyzaj
  • 0 541 668 46 98

HizmetlerimizDEZENFEKSİYON

Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. Bu işlem, bakteri sporlarına etkisizdir. Dezenfeksiyon işlem ; Kimyasal , Fiziksel ve Mekanik yöntemler ile yapılabilir. Dezenfektan; Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasallardır.

Bir dezenfektan maddenin etkin olabilmesi için en önemli koşullar, kullanılması gereken yoğunluğun ve etki süresinin iyi bilinmesidir. Ayrıca, bu maddelerin sulandırılmış halde çok uzun süre bekletildiğinde etkinliğinin azalacağı da unutulmamalıdır. Dezenfektanların temizlik amacıyla kullanılması, direnç gelişimi ve yüksek maliyet sorunlarını beraberinde getirir. Dezenfektanları etkin oldukları mikroorganizma türlerine göre yüksek, orta ya da düşük düzeyde dezenfeksiyon sağlarlar. ERMET ÇEVRE’nin Dezenfeksiyon Yaptığı Yaşam Alanları

Sağlık merkezleri.
Hastaneler.
Okullar, yurtlar, dershaneler, kreşler vb.
Alışveriş merkezleri.
Oteller.
Ev ve iş ortamları.
Enfeksiyon riski olan tüm alanlar.
Su deposu
Halkın ortak kullanım alanlarının tamamında dezenfeksiyon uygulaması yapılabilir.