• Ermet Çevre - Bandırma İlaçlama Peyzaj
  • 0 541 668 46 98

BilgilendirmeÇİM BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

• Uygulamanın ilk haftaları çim alanın normalden daha fazla sulanması gerekmektedir. Sağlıklı ve güçlü kök yapısı oluşumu için sağlanması gereken ilk önemli koşul nemdir. Kök için sağlanacak yeterli nem oranı sağlıklı ve güçlü bir çim alan oluşturulmasında çok önemli bir etkendir. Çim boyu sürekli 3-4 cm de kalmalıdır. Düzenli biçim uygulaması çim kökünü kuvvetlendirerek uzun ömürlü ve sağlıklı bir doku sağlar.

• Hazır çimin bakımında yaza hazırlık amacıyla Mart-Nisan-Mayıs aylarında, kışa hazırlık amacıyla Eylül-Ekim-Kasım aylarında doğru ve yeterli gübreleme yapılmalıdır.

• Bitkiler 6-10 cm oldukları zaman ilk biçim yapılır. İlk biçme keskin bir çim makası veya keskin tırpanla yapılması doğru olur.

• Biçme artıkları metal tarak ile toplanmalı ve sahadan uzaklaştırılmalıdır. İkinci biçim de tırpan veya makasla yapılırsa iyi olur. Bundan sonra merdane geçirilmesi kardeşlenmeyi teşvik eder ve çimler sıklaşır. Çim sahalar tesis edildikten sonra bakım işlemleri yerine getirilmez ise kısa zamanda bozulur ve özelliklerini kaybederler.

• Bakım işleri içinde en önemlisi biçme ve sulamadır. Çim alanların devamlı olarak biçilmesi bitkilerin kendilerini yenilemesini sağlar. Bitkiler 6-8 cm'ye geldikleri zaman hemen 2-3 cm yükseklikten biçilmeleri gerekir.

• Her biçimden sonra sulama (gerekiyorsa gübreleme) yapılmalıdır. Biçimden sonra sulama yapılmaz ise bitkiler sararıp kuruyabilirler.

• Çim sahalarda sulama ile birlikte 2-3 ayda bir gübreleme yapılması bitkilerin gelişimine yardımcı olur Ancak fazla gübreleme bitkilerin dayanıklılığını azaltır. Bu nedenle gübrelemeyi en az seviyede yapmalıdır. Vegetasyonun azaldığı kış aylarında gübrelemeden kaçınmalıdır.

• Diğer bir bakım işlemi yabancı ot mücadelesidir. Bunun için baştan bazı önlemleri almak gerekir. İlk tesis aşamasında çiftlik gübresi yerme yaprak çürüntüsü veya torf veya organik gübre gibi maddeler kullanılmalıdır eğer çiftlik gübresi kullanılacaksa eski-yanmış-toz haline gelmiş gübre kullanılmalıdır.

• Aşırı azotlu gübre verilmesi., birim alana fazla tohum atılarak çok sık fakat zayıf bitkiler oluşturulması bitkilerin kolayca hastalanıp çökmelerine neden olur. Çim bitkilerinde en çok Phytium sp. (Çökerten) Rhızoctoma sp. (Kökboğaz, hastalığı) ve Fusarium sp (Solgunluk) gibi hastalıklar görülür. Özellikle ilk tesis döneminde genç çim bitkilerinin phytium veya rhizotonia ile çökmesi çok görülür. Çim alanlarında kötü drenaj nedeniyle su göllenmelerı varsa buradaki bitkiler boğulur ve hastalanıp ölebilirler.


ÇİM SULAMASI

• Çim bitkilerinin çoğu saçak köklü olup kökleri 15-20 cm derinliktedir ve yağışsız geçen yaz aylarında sulama isterler. Ortalama üç günde 8 mm yağış (lm2ye 8 kg) gerekir. Sulama işleri yaz boyunca devam eder. Her sulamada bitkilerin köklerinin dağıldığı 10-15 cm'lik toprak tabakasının ıslanması gerekir.